Rozwodzący się małżonkowie wychowujący potomstwo muszą stanąć przed ważną decyzją: podzielić między siebie opiekę nad dzieckiem. Coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie opieki naprzemiennej. Jak funkcjonuje taki instrument? Jak opieka naprzemienna wpływa na świadczenie wychowawcze (świadczenie 500 plus)? Sprawdź!

Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna zakłada równy podział obowiązków rodzicielskich między dwie osoby. Dziecko nie zostaje z jednym rodzicem, tylko żyje w dwóch domach. Przykładowo, dwa tygodnie spędza u matki, po czym na dwa tygodnie przeprowadza się do ojca. Takie rozwiązanie pozwala zachować więzi z rodzicami, pozwala zachować równy podział obowiązków i kosztów.

Opieka naprzemienna a świadczenie wychowawcze (świadczenie 500 plus) – proste rozwiązanie

Opieka naprzemienna zakłada równy podział obowiązków oraz wydatków. Zgodnie z ideą opieki naprzemiennej, każdy rodzic ponosi równe koszty utrzymania swojego potomka. Zgodnie z prawem, każdy rodzic wychowujący dziecko może pobierać comiesięczne świadczenie przyznane w ramach programu Rodzina 500+. Z drugiej strony, dodatek w takiej wysokości przyznawany jest na jedno dziecko, niezależnie od tego, czy wychowywane jest ono przez dwie osoby czy samotnego rodzica. Pobieranie środków przez obu rodziców prowadzących dwa osobne gospodarstwa domowe jest zatem niezgodne z prawem.  Opieka naprzemienna a świadczenie wychowawcze (świadczenie 500 plus) – jak podzielić należne środki? Sądy znalazły proste rozwiązanie: rodzic może każdego miesiąca pobierać wsparcie w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc. Oznacza to, że każdy rodzic może otrzymać dodatek w wysokości 250 zł.

 

 

Comments are closed.

Pin It